Header image alt text

ปั๊มน้ำ | ติดตั้งปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ | ราคาปั๊มน้ำบาดาล | ราคาปั๊มน้ำดีซี | โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ | ปั๊มน้ำซับเมิร์ส

ปัจจุบันการใช้งาน ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ มีมากมายหลากหลายรูปแบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ใช้แต่ละคนว่าจะมีความคิดสร้างสรรค์ และมีการนำเอาเทคโนโลยีประเภทนี้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับการใช้งานของตนเองได้อย่างไร ??  โดยรูปแบบของปั๊มน้ำพลังแสงอาทิตย์ที่เป็นแบบเคลื่อนที่นั้น  ก็คือเป็นการนำเอาเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์มาติดตั้งไว้บนรถเข็นนั่นเอง ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายไปสูบน้ำบริเวณต่าง ๆ  เพราะบริบทของพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกรแต่ละคนมีความแตกต่างกันออกไป บางคนโชคดีมีไร่มีนามีสวน อยู่ในพื้นที่บ้านพักอาศัยของตนเองรวม ซึ่งเป็นแปลงเดียวกันทำให้เครื่องสูบน้ำที่มีอยู่ไม่จำเป็นต้องทำเป็นแบบเคลื่อนที่ก็ได้  และจุดไหนที่มีการสูบน้ำเป็นประจำอยู่แล้วก็สามารถนำไปติดตั้งถาวรไว้ได้  ส่วนเกษตรกรบางคนที่มีไร่ สวน หรือนาไม่ได้อยู่ในพื้นที่แปลงเดียวกับบ้านพักอาศัย หรือมีสวนไร่นาหลายแปลงที่ตั้งอยู่ห่างจากกัน หากจะทำเครื่องสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ไว้ใช้ประจำแปลงละเครื่อง อาจจะดูเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสเกินตัวไปสักหน่อย เพราะราคาก็ไม่ใช่น้อย ๆ  การนำเอาเครื่องสูบน้ำพร้อมแผงโซล่าเซลล์ติดตั้งไว้กับรถเข็น หรือพาหนะอื่น ๆ จะทำให้สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และนำไปสูบน้ำแต่ละนา แต่ละสวนได้แบบชิล ๆ  แล้วก็กลับมาสูบต่อที่ไร่นั้นไร่นี้ก็ยังได้  เป็นการประยุกต์ใช้งานที่น่าสนใจไม่น้อยทีเดียว ซึ่งปัจจุบันสามารถพบเห็นการประยุกต์ใช้งานของเครื่องสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ในรูปแบบนี้ได้ค่อนข้างแพร่หลาย  เพราะนอกจากจะทำไว้ใช้เองส่วนตัวแล้ว ชุมชนไหนที่มีความเข้มแข็งหรือมีการบริหารจัดการที่ดี ก็จะทำให้สามารถทำเครื่อง ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ไว้เป็นของส่วนกลางซึ่งแต่ละบ้านสามารถมาเบิกไปใช้งานได้  หรืออาจจะมีการเก็บเงินค่าเช่าเพื่อเข้าเป็นกองทุนส่วนกลางเอาไว้สำหรับซ่อมบำรุงเวลาที่เครื่องเกิดเสีย หรือชำรุด หรือเกิดการขัดข้อง และคาดว่าตัวลูกบ้านหรือเกษตรกร ที่ไม่ใช้น้ำในการเกษตรมากนักก็น่าจะมีความสุขกว่า เพราะไม่ต้องลงทุนทำเครื่องสูบน้ำเอง แต่มีการเช่าซึ่งหากจะใช้ก็เช่าเป็นช่วง ๆ ไป ซึ่งน่าจะคุ้มกว่า

ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์

การใช้แบตเตอรี่เพื่อการใช้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ แม้ว่าจะมีการสร้างเครื่อง ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ไว้ใช้งาน หากไม่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องปั๊มน้ำเวลากลางคืนก็ไม่แนะนำให้ซื้อแบตเตอรี่มาต่อพ่วง เพราะมีค่าอุปกรณ์ต่อพ่วง ค่าบำรุงรักษา รวมทั้งค่าเปลี่ยนใหม่เพิ่มเติม  ส่วนเกษตรกรหรือผู้ใช้บางคนที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องปั๊มน้ำ ทำการสูบน้ำในเวลากลางคืนที่ไม่มีแสงอาทิตย์ และแผงโซล่าเซลล์เองก็ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ ทำให้เครื่องสูบน้ำไม่สามารถทำงานได้ การซื้อแบตเตอรี่มาต่อพ่วงจึงเป็นทางออกที่จำเป็น แม้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มก็ตาม ทั้งนี้ก็เพื่อใช้ในการเก็บสำรองไฟฟ้าที่แผงโซล่าเซลล์ผลิตได้ในเวลากลางวัน เอาไว้สำหรับใช้ในเวลากลางคืนนั่นเอง  และหากจะต้องใช้แบตเตอรี่สำหรับการต่อพ่วงขึ้นมาจริง ๆ  เกษตรกรหรือผู้ใช้หลายรายจึงจะต้องเลือกใช้แบตเตอรี่นั้นให้คุ้มค่า โดยไม่จำกัดอยู่แค่การใช้ไฟฟ้าในแบตเตอรี่เพื่อการสูบน้ำแต่เพียงอย่างเดียว  เพราะสามารถทำการต่อวงจรจากแบตเตอรี่แล้วทำเป็นเต้าเสียบปลั๊กไฟ เพื่อเอาไว้สำหรับเสียบใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดอื่น ๆ ได้อีกด้วย  มีตัวอย่างที่น่าสนใจจากหลาย ๆ พื้นที่ ที่มีการทำเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ในรูปแบบของการติดตั้งบนรถเข็นออกมา ทำให้เห็นว่าสามารถเข็นปั๊มน้ำนั้นไปสูบน้ำที่ไหนก็ได้อย่างสะดวก ขณะเดียวกันก็ทำการต่อเชื่อมกับแบตเตอรี่เพื่อทำเป็นเต้าเสียบไว้ เอาไว้สำหรับใช้เสียบปลั๊กไฟให้มีแสงส่องสว่าง ซึ่งติดตั้งไว้ที่รถเข็น เอาไว้สำหรับสูบน้ำในเวลากลางคืนบริเวณที่ไม่มีแสงไฟส่อง หรือแม้แต่เวลาไปสูบน้ำที่สวนไร่นาแล้วเห็นหญ้าขึ้นรก ๆ  ก็สามารถนำเครื่องตัดหญ้าแบบใช้ไฟฟ้า มาต่อเชื่อมกับเต้าเสียบที่ต่อมาจากแบตเตอรี่ใสรถเข็นได้ ทำให้สามารถใช้ตัดหญ้าได้แบบสบาย ๆ ทำให้ไม่เปลืองแรงได้อีกด้วย ซึ่งการทำปั๊มน้ำพลังแสงอาทิตย์ในรูปแบบของการใช้แบตเตอรี่เพื่อการใช้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ ยังสามารถดัดแปลงประยุกต์ออกไปได้อีกหลากหลายรูปแบบ แต่ทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์และทักษะในเชิงช่างของผู้ใช้หรือเกษตรกรแต่ละคน

ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์

 

ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์

ประโยชน์และข้อดีของ ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ มีมากมาย เพราะสามารถช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าและน้ำมันสำหรับการสูบน้ำแบบเดิมได้แบบ 100%  และมีอายุการใช้งานยาวนาน โดยแผงโซล่าเซลล์หากไม่เกิดชำรุดแตกเสียหายจากอุบัติเหตุจะมีอายุการใช้งานอยู่ที่ 20-25 ปี ขณะที่ปั๊มน้ำมีอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ  5  ปี แต่ต้องใช้งานตามความเหมาะสม ไม่โหมใช้งานจนหนักเกินไป การใช้ปั๊มน้ำพลังแสงอาทิตย์นั้นเป็นรูปแบบของพลังงานทดแทนที่สะอาด ไม่ปลดปล่อยมลพิษหรือของเสียสู่สภาพแวดล้อมโดยรอบ  และสามารถประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่างๆ ได้หลากหลาย  ไม่ว่าจะเป็นการดัดแปลงให้เป็นรถเข็นโซล่าเซลล์ ซึ่งสามารถเข็นเคลื่อนที่ไปตามแนวคันนาหรือพื้นที่ในการเกษตรได้อย่างสะดวก ทำให้สามารถสูบน้ำได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น

เป็นทางเลือกที่ช่วยบำบัดน้ำเสียโดยใช้โซล่าเซลล์ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนกังหันน้ำให้ทำงาน บำบัดน้ำเสียโดยการเติมเติมออกซิเจนลงในน้ำ ช่วยให้น้ำมีออกซิเจนมากขึ้นแต่ก็คงไม่เพียงพอต่อการให้น้ำสะอาดโดยแท้จริง ดังนั้นก็ควรรักษาความสะอาดของแหล่งน้ำ โดยการไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ ทิ้งน้ำเสียลงแหล่งน้ำโดยไม่มีการบำบัดน้ำเสีย แต่ถ้าทุกคนทิ้งสุดท้ายผลกระทบก็จะส่งผลกระทบแก่คนในบริเวณแหล่งน้ำ แล้วก็มาโทษนั้นโทษนี้โดยไม่กลับหันไปมองการกระทำของตัวเองที่ทำต่อแหล่งน้ำ ควรอนุรักษ์แหล่งน้ำช่วยกัน

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตบนโลก ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นทำให้สามารถนำแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและความร้อนซึ่งมนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรงในทันที เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างจากสารกึ่งตัวนำ ซึ่งสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง และไฟฟ้าที่ได้นั้นจะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current) จัดว่าเป็นพลังงานทดแทนที่สะอาดและไม่สร้างมลภาวะใดๆ ขณะใช้งาน โดยส่วนประกอบของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก คือ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Array) เครื่องควบคุมการประจุ (Charge Controller) เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) และแบตเตอรี่

ด้วยความตระหนักถึงปัญหาและความจำเป็นในด้านพลังงาน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ผู้จัดทำโครงงานได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว โดยการสร้างอุปกรณ์ต้นแบบในการการเพิ่มปริมาณออกซิเจน โดยใช้พลังงานทดแทนที่สะอาดและไม่สร้างมลภาวะใดๆ ขณะใช้งาน

เป็นการเติมอากาศด้วยใช่พลังงานแสงอาทิตย์มาช่วย แผงโซล่าเซลล์จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญเพราะความต้องการเพิ่มค่าออกซิเจนในน้ำDO จะช่วยเร่งการออกซิไดซ์ สิ่งปฎิกูลต่างๆได้ดีแล้ว การใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติ คือเป้าหมายสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยีโซล่าเซลได้พัฒนามาจนเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นจนถึงระดับครัวเรือน และเข้ามาสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ถึงวันนี้การบำบัดน้ำเสียด้วยโซล่าเซล จะยังไม่เป็นที่นิยมและแพร่หลาย แม้ระบบโซล่าเซลบำบัดน้ำเสียจะยังใช้ได้กับพื้นที่ชุมชน แต่ก็เป็นจุดเริ่มที่สำคัญในการลดปริมาณน้ำเสียมวลรวมของประเทศได้อย่างมาก และลดต้นทุนเรื่องค่าไฟฟ้าหลักภายในประเทศได้อย่างมหาศาล หากมีการกระทำอย่างเต็มรูปธรรม.

กังหันบำบัดน้ำเสียแบบโซล่าเซลล์คือการนำเอาระบบโซล่าเซลที่เป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ มาใช้ทดแทนพลังงานหลัก  เซลล์แสงอาทิตย์จะแปลงพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้า แต่เนื่องจากแต่ละเซลล์มีค่าทางไฟฟ้าน้อย การจะนำมาใช้งานจึงต้องนำมาเรียงต่อกันหลายเซลล์เป็นแผงเซลล์เพื่อให้สะดวกในการใช้งานและมีค่าทางไฟฟ้าเพียงพอ กังหันบำบัดน้ำเสียแบบโซล่าเซลเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยตรงอีกด้วยนอกจากจะไม่ต้องจ่ายค่ากระแสไฟตลอดไปแล้ว ยังสร้างความสวยงาม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีทางสิ่งแวดล้อม ต่อระบบภูมิทัศน์ ต่อองค์กรของท่านด้วย ความรับผิดชอบให้สังคมไทย

กังหันทุกรุ่นสามารถใช้ได้กับระบบโซล่าเซลล์  แต่ต้องใช้การออกแบบควบคู่ไปกับข้อมูลทางวิศวกรรมนั้น โดยเน้นที่ประโยชน์การใช้งานของผู้ใช้โดยตรง เครื่องเติมอากาศด้วยโซล่าเซลล์ ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ การประหยัดพลังงาน การเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ และระยะเวลา มีความทนทานในการใช้งานสูง

การโลกร้อนทางหนึ่งคือการใช้พลังงานโดยประหยัด และ มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการใช้พลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์เป็นที่สะอาดและไม่มีวันหมดไป และการใช่กังหันบำบัดน้ำเสียเซลล์แสงอาทิตย์ถือเป็นการดัดแปลงใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยตรงอีกด้วย

 

 

            ทำไมต้องโรงไฟฟ้าจากขยะ จำนวนประชากรของโลกที่เพิ่มขึ้นทุกๆปี สิ่งที่ตามมาก็ขึ้นขยะจากทุกๆครัวเรือน การเพิ่มขึ้นของขยะทำให้ต้องมีแนวคิดในการกำจัดขยะแล้ววิธีที่ไหนที่จะให้เกิดประโยชน์มากที่สุด แล้วก็มีการเสนอว่าให้นำขยะไปผลิตเป็นไฟฟ้าเพราะเป็นแนวทางที่จะช่วยลดปริมาณจำนวนขยะ นอกจากจะเป็นการกำจัดขยะแถมยังได้พลังงานไฟฟ้ามาใช้ เป็นแนวคิดที่ดีมากๆ เป็นการช่วยรักษาสิ่ง แต่ก็ขึ้นกับเทคโนโลยีในการดูแล มลพิษที่อาจจะกำจัดในภายหลัง จึงเกิดเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยใช้เชื้อเพลิงจากขยะที่ไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้(RDF) ซึ่งเป็นระบบการเผาไหม้ แก๊สซิไฟเออร์ (Gasification System) โดยนำ Product  Gas ที่ได้มาสันดาปภายในเครื่องยนต์รอบต่ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

 

            ในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการจัดการขยะชุมชนมายาวนาน และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีปริมาณขยะชุมชนเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ตามอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน แม้ว่าภาครัฐจะพยายามบริหารจัดการขยะชุมชนทั้งการจัดเก็บเคลื่อนย้ายรวมถึงการทำลาย โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างระบบกำจัดขยะ แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับปริมาณขยะชุมชนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นอย่างมาก จึงจำเป็นต้องกำจัดให้ถูกวิธีและเหมาะสม เพราะหากไม่มีการนำขยะไปใช้ประโยชน์ ในสัดส่วนที่มากขึ้น ในปี 2558 จะมีปริมาณขยะต่อวันถึง 49,680 ตัน หรือ 17.8 ล้านตัน ต่อปี

        ในประเทศไทยนั้นที่มีปริมาณขยะ 50 – 100 ตันต่อวัน และมากกว่า 100 ตันต่อวันทั่วประเทศ พบว่ามี 30 แห่งที่มีศักยภาพจะนำมาผลิตเป็นพลังงานได้เพิ่มเติม ต้นปี 2551ประเทศไทย มีโรงไฟฟ้าขยะก่อสร้างแล้วเสร็จและผ่านการทดสอบระบบแล้ว 3 โรง กำลังผลิตรวม 4.125 เมกะวัตต์ ได้แก่ โรงไฟฟ้าเตาเผาขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองภูเก็ต กำลังการผลิต จำนวน 2.5 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าหลุมฝังกลบขยะ ราชาเทวะ จังหวัดสมุทรปราการ กำลังการผลิต จำนวน 1 เมกะวัตต์ และโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงานจังหวัดระยอง กำลังการผลิต จำนวน 625 กิโลวัตต์ส่วนโรงไฟฟ้าขยะ ที่อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ 3 แห่ง ได้แก่ โครงการกำจัดขยะเกาะช้าง จ.ตราด กำลังการผลิต จำนวน 70 กิโลวัตต์ โรงไฟฟ้าหลุมฝังกลบขยะกำแพงแสน จ.นครปฐม กำลังการผลิต จำนวน 870 กิโลวัตต์ และศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม จ.ชลบุรี มีกำลังการผลิต จำนวน 950 กิโลวัตต์ จากการสำรวจของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ในการศึกษาขยะชุมชน

ผลดีและผลเสียของการผลิตไฟฟ้าจากขยะ

ผลดี

  1. ไม่ต้องคัดแยกหรือบดตัดขยะมูลฝอยก่อน

  2. เป็นเทคโนโลยีที่มีใช้กันอย่างแพร่หลายและได้รับการทดสอบแล้วสำหรับการเผา ทำลายขยะมูลฝอยและมีสมรรถนะตรงตามวัตถุประสงค์

  3. สามารถจัดการกับขยะมูลฝอยที่มีองค์ประกอบและค่าความร้อนที่เปลี่ยนแปลงตลอด เวลาได้เป็นอย่างดี

  4. สามารถให้ค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนได้สูงถึง 85%

  5. เตาเผาแต่ละเตาสามารถก่อสร้างให้มีความสามารถในการเผาทำลายได้ถึง 1,200 ตันต่อวัน (50 ตันต่อชั่วโมง)

  6. เป็นแหล่งพลังงานราคาถูก

  7. ช่วยลดปัญหาการกำจัดขยะ

  8. ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 1.37 ล้านตันต่อปี

ผลเสีย

  1. เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานและบำรุงรักษาค่อนข้างสูง

  2. การรั่วไหลของสารพิษ

            สถานที่ในทะเลทรายมีอากาศร้อนสูงและความเข้มแสงที่สูง การใช้แผงโซลเซลล์ในการผลิตไฟฟ้าจึงสามารถทำได้ง่ายๆ แต่ก็ลืมไม่ได้ว่าถ้ามีอุณหภูมิสูงจะทำให้ประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์ลงลด ดังนั้นในทะแลทรายยังมีวิธีการหลากหลายในการที่จะผลิตไฟฟ้า แสงแดดกลางวันกลางทะเลทรายจึงเป็นสิ่งที่อันตรายแก่ตัวบุคคล กลางติดตั้งในเวลากลางวันจึงควรที่จะหลีกเลี่ยง

             การใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ในทะเลทรายเป็นมากขึ้น การเกิดปรากฏการณ์ของตลาดพลังงานสะอาดใหม่ทั่วโลกของโซล่าเซลล์ การประกันคุณภาพ พลังงานแสงอาทิตย์ยังได้รับการมีส่วนร่วมมากขึ้นในการจัดการคุณภาพและการตรวจสอบโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในภูมิภาค เช่น ละตินอเมริกา แอฟริกา และตะวันออกกลาง มีหลายสถานที่ และในเว็บไซต์หรือที่ใกล้กับทะเลทราย สภาพแวดล้อมภูมิอากาศทะเลทรายก่อให้เกิดความท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเครียดและทุกองค์ประกอบของระบบโซล่าเซลล์ ได้แก่ อินเวอร์เตอร์ ติดตั้งระบบ และโมดูลโซล่าเซลล์

สิ่งที่เป็นทะเลทราย?

             ในทางวิทยาศาสตร์นั้นมีคำจำกัดความที่แตกต่างกันหลายแห่งทะเลทรายคำนิยามง่าย ๆ คือเป็นภูมิภาคแห้งของดินแดนที่แห้งแล้งมีน้อยหรือไม่มีฝนพืชและสัตว์และมีเพียงไม่กี่คนที่อาศัยอยู่ที่มีประมาณ 35% ของพื้นผิวทวีปของโลกที่มีต่อทะเลทรายละเอียด ครอบคลุมกว่า 33 ล้านตารางกิโลเมตร

ปัญหาของแผงโซล่าเซลล์ในทะเลทราย

             ทะเลทรายที่กว้างใหญ่มหาศาลอาจถือสำหรับสิ่งที่ดีสำหรับโซล่าเซลล์ที่จำกัด โดยค่อนข้างชัดเจน ข้อจำกัดและปัญหาที่เกิดขึ้น

1 ) อุณหภูมิ : ให้สภาพภูมิอากาศที่รุนแรงและในทะเลทราย แล้วความร้อนที่ส่งไปยังโซล่าเซลล์ภายใต้สภาพอากาศที่อุณหภูมิสูง อาจก่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ลดลงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ติดตั้งโซล่าในทะเลทรายที่มีอุณหภูมิที่สูง

2 ) เพิ่มทรัพยากรเพื่อลดผลกระทบต่อความร้อน ส่วนประกอบที่ไวต่อการกระตุ้นของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากอินเวอร์เตอร์กับโมดูล – ต้องดีและมั่นคง ความเย็น ซึ่งจะต้องเพิ่มการลงทุนของทรัพยากร ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ใช้แผงโซล่าเซลล์ในทะเลทราย โครงการนี้มักจะเกี่ยวข้องกับการใช้น้ำ ซึ่งเป็นสินค้าราคาแพง แต่ในภูมิภาคดังกล่าวและท้าทายเพื่อการขนส่งระยะทางไกลมาก

3 ) ค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงในทะเลทรายที่เกี่ยวข้องกับเวลาและอุปกรณ์ , ขับรถขึ้นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาพืช ในการ ทำความสะอาดการบำรุงรักษาและความปลอดภัยที่โรงงานต้องใช้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในโรงแรมซึ่งมีราคาแพง

4 ) พายุทราย : พายุทรายที่จะเกิดขึ้นบ่อย เช่น ปักกิ่ง และเตหะราน การรวมกันของลมเป่าคมเม็ดทรายสามารถก่อให้เกิดการสกปรกและแม้กระทั่งความเสียหายแผงโซล่าเซลล์พอลิเมอร์คอมโพเนนต์ โดยเฉพาะ เช่น แบ็คชีท , เคลือบ บนกระจกที่ต้องสะท้อนไปยังด้านหน้าและสายเคเบิล นอกจากนี้ พายุทรายที่อยู่บนพื้นผิวโมดูล ( สกปรก ) ที่ต้องทำความสะอาดอีกครั้งซึ่งเน้นความต้องการการวางแผนซ่อมบำรุงที่มีประสิทธิภาพ

5 ) ข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ : กาควบคุมการดำเนินงานและการบำรุงรักษาแต่ยังเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง นักพัฒนาโครงการและนักลงทุนมักจะเลือกที่จะมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งในสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ไม่ไกลเกินไปจากพื้นที่ย่านชุมชนเมือง แทนในโดดเดี่ยวท่ามกลางทะเลทรายขนาดใหญ่ จึงออกจากส่วนขนาดใหญ่ของโลก ทะเลทรายที่ใช้ไม่ได้ นี้เป็นจริงยิ่งสำหรับทะเลทรายที่ห่างไกล เช่น ทวีปแอนตาร์ติกาซึ่งอยู่ไกลออกใหญ่ๆการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์

6 ) การเชื่อมต่อ : ร่วมกับทางภูมิศาสตร์ ข้อจำกัด กล่าวถึง ความท้าทายอื่นอยู่ กับการขนส่งของผลิตพลังงานที่มันต้องการ ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ยิ่งห่างไกล เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตั้งอยู่ห่างจากสถานที่จะจัดหาพลังงาน , ขนาดใหญ่ระบบเป็นสายเคเบิลเครือข่ายที่ต้องมีคุณภาพสูงเพื่อให้ขนส่งผ่านระยะทาง

7 ) ผลที่เกิดขึ้นในพืชและสัตว์ แม้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นช่องว่างในการรับรู้ซึ่งแทบไม่มีอะไรเติบโตและชีวิตยังหลายของโลกทะเลทรายเป็นบ้านของพืช นก และ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่มีความเชี่ยวชาญในการรับมือกับสภาวะรุนแรงและทำให้ภัยคุกคามของความแห้งแล้งในการตรวจสอบ พืชหลายชนิดมีวัฏจักรชีวิต  แต่ความเร็วสูงของการสืบพันธุ์ ในขณะที่สัตว์

8 ) ความซับซ้อนและเงื่อนไข: ทะเลทรายจะแน่นอนไม่ได้ทำเฉพาะของน้ำแข็งหรือทรายเนินทรายเพียงอย่างเดียว แต่สามารถรวมทั้งจะประกอบด้วยแห้งแล้งที่ดินหิน พวกที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่มีความต้องการที่เฉพาะเจาะจงในการติดตั้งอย่างเหมาะสมและปลอดภัยเป็นไปได้ทั้งหมดที่มีความต้องการที่เฉพาะเจาะจงในที่ปลอดภัยและเหมาะสม

9 ) ความเป็นอันตรายและค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในทะเลทรายคือความท้าทายมากขึ้น ไม่เพียงแต่จะต้องเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่วัสดุมากขึ้นและเข้าถึงได้มากขึ้นที่ห่างไกลพวกเขาจากเมือง แต่ยังมีงานก่อสร้างต้องทำงานภายใต้เงื่อนไขที่รุนแรงที่สามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ร้ายแรงทางการแพทย์

10 ) ความไม่มั่นคงทางการเมือง : หลายพื้นที่ขนาดใหญ่ของโลกที่ใกล้เขตเมืองใหญ่ในกระบวนการภูมิภาคมีแนวโน้มที่จะเกิดความไม่สงบทางการเมือง การคุกคามของการก่อการร้ายและสงคราม มันมีความเสี่ยงสูงมากในการลงทุนโดยรวม

 

น้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ในทุกๆที่สิ่งมีชีวิตโลกนี้ การใช้ประโยชน์จากน้ำจึงมีใช้ในหลากหลายรูปแบบในการขับเคลื่อนของทุกสรรพสิ่งของสิ่งมีชีวิต การใช้น้ำมีการพัฒนามาเรื่อยๆจนปัจจุบันทั้งในการทำเป็นของแข็ง ของเหลว และก๊าซ ทำตามขึ้นตามการใช้งาน จึงพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือการใช้น้ำมากเกินไป ทำให้เกิดมลพิษทางน้ำเกิดจาก ทิ้งน้ำเสียลงน้ำและทิ้งขยะต่างๆลงน้ำเป็นต้น ดังนั้นก็ควรอนุรักษ์น้ำช่วยกันให้น้ำสะอาดและยั่งยืนตลอดไป

เกษตรกรต้องการมีความมั่นคงและต้องมีน้ำประปาใช้ตลอดอย่างไรก็ตามเรื่องนี้อาจเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลเมือง เช่น ระบบจ่ายท่อน้ำปกติ มีแต่เฉพาะทรัพยากรในรูปแบบของหลุมลึกลงไปในพื้นดิน ในช่วงฤดูร้อนและในพื้นที่ร้อนมีความต้องการสำหรับน้ำอยู่ในระดับสูง

นอกจากนี้ในบางพื้นที่ที่อาศัยอยู่แถบที่อยู่ชลประทานปกติ สำหรับการรดน้ำเป็นสิ่งสำคัญที่มักจะขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้า ทำให้ชลประทานปกติที่มีความซับซ้อนอย่างมีนัยสำคัญ การขับรถต้นทุนการดำเนินงานและการบำรุงรักษา โต้ตอบภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวและความยากลำบาก, ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นทางออกที่ดีที่สุดทั้งชดเชย ข้อจำกัด ของโครงสร้างพื้นฐานและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการบำรุงรักษา

ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขับเคลื่อนเป็นทำงานปั๊มน้ำในการผลิตไฟฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นโดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์  ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น ปั๊มโดยทั่วไปประกอบด้วยสามองค์ประกอบหลัก:

1) ปั๊มน้ำ ทำหน้าที่สูบน้ำจากแหล่งน้ำเข้าสู่ที่กักเก็บน้ำ

2) แผงเซลล์แสงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์ ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า

3) ควบคุมปั๊ม (และอินเวอร์เตอร์) ทำหน้าที่การควบคุมและจ่ายกระแสไฟฟ้า

ปั๊มน้ำพื้นเป็นอุปกรณ์กลไฟฟ้าที่เคลื่อนย้ายน้ำ การกระทำทางกลและขับเคลื่อนโดยเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น  เครื่องยนต์ดีเซลพลังงานลมหรือพลังงานแสงอาทิตย์ ตามระดับน้ำระยะที่จะเคลื่อนย้ายน้ำและความต้องการปริมาณการสูบน้ำขนาดแตกต่างกันประเภทของเครื่องสูบน้ำใช้

ประเภทปั๊มหลัก คือ ปั๊มพื้นผิวติดตั้งและจุ่มปั๊ม

ข้อกำหนดการสูบน้ำตื้นแตกต่างจากสูบน้ำลึก ในสถานการณ์หลังจะทำให้หลุมลึกลงไปในพื้นดินอีกมากมายแทนที่จะนำปั๊มน้ำที่อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำเพื่อที่จะผลักดันพื้นน้ำ ต้องการปริมาณน้ำสูบน้ำ ( ลบ.ม. / วัน), สภาพการจัดหาไฟฟ้าและรังสีดวงอาทิตย์กำหนดขนาดโดยรวมของระบบโซล่าเซลล์ และทำให้กำลังไฟฟ้าที่ส่งออกและปริมาณของแผงโซล่าเซลล์ที่จำเป็นต่อการควบคุมเครื่องสูบน้ำ เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญของระบบ ก็ตรงกับการส่งกำลังไฟฟ้าและใส่พลังของเครื่องสูบน้ำและแผงโซล่าเซลล์และยังมีการป้องกันแรงดันไฟฟ้า ด้วยการควบคุมเครื่องสูบน้ำผู้ประกอบการปรับความดันปั๊มไหลความถี่ครั้งการปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามความต้องการของการใช้งานที่มีประเภทต่าง ๆ ของตัวควบคุมปั๊มให้เลือกขึ้นอยู่กับมอเตอร์ปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์ (AC หรือ DC)

การควบคุมปั๊มขั้นสูงมาพร้อมกับฟังก์ชั่นแบบบูรณาการอินเวอร์เตอร์ที่จำเป็นสำหรับ AC มอเตอร์ปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์เช่นเดียวกับฟังก์ชั่นการสื่อสารเครือข่ายที่ใช้นอกสถานที่การกำกับดูแลและการปรับตัวในการดำเนินงานของปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

การประยุกต์ใช้น้ำร้อนปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์ตามแต่ละความต้องการของแต่ละบุคคล  ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สามารถนำมาใช้สำหรับช่วงของวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันที่การสูบน้ำเป็นสิ่งจำเป็น การใช้งานหลัก ได้แก่

1) การเพาะปลูกพืชและการชลประทาน

2) การดื่มน้ำประปาและการปรุงอาหาร

3) สระว่ายน้ำ

4) การใช้น้ำในโรงงานอุตสาหกรรม

5) ชลประทานเพื่อการเกษตร

6) น้ำดื่มสำหรับปศุสัตว์

การปรับขนาดที่ถูกต้องของปั๊มมอเตอร์และการควบคุมอุปกรณ์ เช่นเดียวกับรายละเอียดการออกแบบระบบตามที่ตั้งและการใช้งานของปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นสิ่งจำเป็น เพื่อรับประกันประสิทธิภาพของระบบที่ดีที่สุดและเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่น้ำประปาที่อาจเป็นอันตรายต่อคนสัตว์และพืช เนื่องจากการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของต้นทุนการดำเนินงานและการบำรุงรักษา ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความสามารถในการประยุกต์ใช้หลายทางภูมิศาสตร์

           สิ่งที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมของพลังงานแสงอาทิตย์ ในการใช้โซล่าเซลล์ดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า ใช้ทั่วโลกใช้พลังงานแสงอาทิตย์จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กับ รัฐบาล ประชาชน และธุรกิจทั่วโลกเราตระหนักถึงประโยชน์สิ่งแวดล้อมและสะอาดในการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งๆที่มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสะอาดของพลังงานแสงอาทิตย์ ยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ภาวะเรือนกระจกคืออะไร?

            ภาวะเรือนกระจกที่เกิดขึ้นมีผลกระทบภาวะโลกร้อนของความร้อนที่ติดอยู่โดยก๊าซเรือนกระจก (GHG : Green House Gas) ระหว่างตัวเองและพื้นผิวของโลก  มีก๊าซเรือนกระจกต่างๆที่สามารถพบได้ในชั้นบรรยากาศของโลกในปริมาณที่แตกต่างกันอยู่ ก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศที่เกี่ยวข้องมี: ไอน้ำ (H2O)  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O)  โอโซน (O3) และคลอโรคาร์บอนฟลูออโรคาร์บอน (CFC) เป็นต้น

            ทำให้ส่งผลกับหลักให้กับภาวะโลกร้อน บนโลก (ประมาณการ 2010) มาจากไอน้ำและเมฆ (75%) ตามด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (20%) ก๊าซมีเทนเป็นก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญอีกประมาณ 5 – 10% ไปข้างหน้าของโอโซนซึ่งก่อให้รอบ 3-7% ของก๊าซเรือนกระจกออกหุ้นส่วนที่เหลือของเค้กก๊าซเรือนกระจกทั้งก๊าซอื่น ๆ บางอย่างและละอองลอย

            ผลเรือนกระจกของก๊าซเรือนกระจกจะส่งผลต่อธรรมชาติเพราะไม่มีก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้อุณหภูมิในชั้นบรรยากาศเฉลี่ยจะต่ำกว่ามากและทำให้มีชีวิตบนโลกยากมากขึ้นสำหรับหลายชนิด  ในเวลาเดียวกัน แต่ถ้าผลที่เพิ่มขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยอุณหภูมิจะสูงขึ้น (โลกร้อน) และเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตมนุษย์

การปฏิวัติอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งมีการขยายตัวและประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายบนโลกจะมีการหารือถึงการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของภาวะเรือนกระจก

             ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ง่ายมากที่จะกำหนด แสงอาทิตย์เป็นสิ่งที่พบมากที่สุด และสะดวกที่สุด มีก๊าซเรือนกระจกเกิดจากการผลิต พลังงานทั้งหมดคาดว่าผลผลิตที่คาดไว้ในช่วงวงจรชีวิตของระบบ (ทั้งหมด) เรียกว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่า (GHGe) ของการใช้โซล่าเซลล์

              นอกเหนือไปจากผลกระทบของก๊าซเรือนกระจกโดยตรงการผลิตอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ มีปัจจัยอื่น ๆเช่น

           1) โลหะที่เป็นพิษแคดเมียมแคดเมียมเทลลูไรด์ ( ใช้ใน CdTe ) ฟิล์มบางแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งจะเป็นเล็กน้อยถ้าการดูแลที่เหมาะสมแล้ว อีกธาตุพิษ ตะกั่ว เป็นส่วนหนึ่งของการประสาน โดยก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่ากระจอกที่นี่เช่นกัน และในกรณีใด ๆ , ตะกั่วไม่จําเป็นสําหรับการบัดกรี

           2) ภัยคุกคามของนก : นี้อาจมาจากพลังไฟสูงที่สร้างขึ้นโดยจดจ่อพลังงานแสงอาทิตย์ ( CSP ) ระบบเมื่อเมื่อนกข้ามลำแสงพลังสูงเส้นทาง

           3) การใช้ที่ดิน : เมื่อระดับขนาดฟาร์มโซล่าเซลล์ และเมื่อ 9m2 / และ / 16m2 MWH สำหรับขนาดใหญ่ CSP โดยใช้ระบบอาหารและอาคาร ตามลำดับ

          4) การตัดไม้ทำลายป่า : เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับผลของการใช้ที่ดิน การตัดไม้ทำลายป่ายังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์ ต้นไม้ในกรณีดังกล่าวไม่เพียง แต่ตัดเพื่อให้สถานที่สำหรับที่ดินเพื่อสร้างระบบ แต่ยังเพื่อลดการผลของของเสียพลังงานแสงอาทิตย์นี้คือผลที่ออกมาหลายรูปแบบ ไม่เฉพาะอุตสาหกรรมหลายกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ , อินเวอร์เตอร์ , ติดตั้งระบบ ฯลฯ นอกจากนี้ยังสร้างเสียไม่สามารถใช้งานและ / หรือวัสดุที่เสียหายไป แต่สินค้าโซล่าเซลล์มีจุดที่สิ้นสุดของวงจรชีวิตของพวกโซล่าเซลล์ ได้ตัวอย่างเช่นในรอบกว่า 5 ปี กว่า 13 ตัน รีไซเคิลของแผงโซล่าเซลล์ แม้ว่าจะมีขยะอิเล็กทรอนิกส์ ( e-waste ) กฎระเบียบในสถานที่ในส่วนต่างๆ ของโลก เช่น ขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ( WEEE ) คำสั่งในสหภาพยุโรป ( EU ) แต่ส่วนที่ล้มเหลวที่จะครอบคลุมทั้งหมดของโซล่าเซลล์ขยะที่เพิ่มพูนขึ้นกว่าปี นอกจากนี้ แม้ว่าเรียบร้อยแล้วรีไซเคิล  รีไซเคิลอัตราอยู่ใกล้แต่ไม่เต็ม 100 % และแน่นอนไม่ลืม โซล่าเซลล์ของเสียในรูปแบบของความเสียหายหรือโมดูลที่มีคุณภาพต่ำที่ผู้ผลิตที่ไม่เคยออกจากโรงงาน

 

       แล้วทำไมต้องติดตั้งโซล่าเซลล์ในชนบท ในชนบทบางพื้นที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงในเพื่อที่ห่างไกล แต่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในการพัฒนาให้ชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พัฒนาการศึกษา พัฒนาศุกยภาพชีวิต มีงานทำงานที่ทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวันให้ดีขึ้น จึงต้องขยายให้เข้าถึงโซล่าเซลล์ได้ง่าย ราคาก็ให้ชาวบ้านทั่วไปเข้าถึงได้ง่าย ง่ายต่อการติดตั้ง

       การติดตั้งโซล่าเซลล์ในการผลิตไฟฟ้าในชนบท จะใช้แผงโซล่าเซลล์เซลล์ขนาด 50 W – 100 W จะเป็นช่องทางการตลาดที่มีศักยภาพในการใช้พลังงานแบบสแตนด์อโลน(stand-alone) ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่โมดูล เช่น โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์และเครื่องชาร์จโทรศัพท์มือถือ ขณะที่กริด(grid)ที่เท่าเทียมกันจะได้รับความสนใจเป็นส่วนใหญ่ การกระจายกันอยู่ของที่อยู่อาศัยแสงอาทิตย์และระบบมินิกริดในประเทศกำลังพัฒนา อาจพิสูจน์เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมสำหรับอนาคตของพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบโซล่าเซลล์ที่ผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ควรเตรียมสำหรับความต้องการระบบแบบสแตนด์อโลน อิสระของความต้องการตารางการเชื่อมโยงที่มีอยู่ เป็นผลักสะอาดไฟฟ้าเพิ่มในประเทศกำลังพัฒนา มีการพิสูจน์ว่าแสงอาทิตย์ส่งพลังงานไฟฟ้าช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้ชาวบ้านและประชาชนในการพัฒนาตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทการติดตั้ง มีความสำเร็จทุกที่ในส่วนแบ่งตลาดปัจจุบันระหว่างกริดเซลล์แสงอาทิตย์และโมดูลที่ตารางการเชื่อมโยงจะถูกหาร ด้วยจำนวนวัตต์ คำถามกลายเป็น เมื่อจะเพิ่มความต้องการพลังงานและไฟฟ้าบริการเพิ่มความต้องการสูงวัตต์แผงในประเทศกำลังพัฒนา

       แผงโซล่าเซลล์ขนาด 50W – 100W จะยังอยู่ ช่องตลาดทำงานได้กับพลังงาน โมดูลแบตเตอรี่ผลิตภัณฑ์ เช่น โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์และเครื่องชาร์จโทรศัพท์มือถือ อย่างไรก็ตาม เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายลดลง และครอบครัว และธุรกิจที่ต้องการใช้อุปกรณ์ higher-powered ต้องการผลลัพธ์จากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่กำลังวัตต์สูงหลีกเลี่ยงไม่ได้

       ย้อนกลับในปี ค.ศ. 1998 สถาบันเทคโนโลยีสวิส เสนอให้สบายใจ แต่ที่ยั่งยืนระดับการพัฒนาเป็นไปได้ถ้าคนทั้งโลกสามารถบรรลุการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยรวมของเทียบเท่า 2000W ต่อคน รวมบริการทั้งหมดที่สังคมผลิตและผู้บริโภค การคาดการณ์เหล่านี้ในระยะสั้นของความเป็นจริงในปัจจุบัน ในยุโรปตะวันตก สังคมตอนนี้ ” วิ่ง ” ประมาณ 6000w / คน กับสหรัฐฯ และแคนาดา ที่ 12000w / คน อินเดียตอนนี้ เฉลี่ยที่ 1000W / คนบังคลาเทศ 300W ก็ / คน โดยค่าเฉลี่ยระดับความไม่เท่าเทียมกันระหว่างคนรวยและคนจนในเมือง

       การตัดสินใจจะต้องทำในแต่ละ ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อให้ก้าวไปยังขั้นตอนต่อไปของการใช้พลังงานไฟฟ้าให้เปิดใช้งานสะดวก มีแล็ปท็อป คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ และแช่แข็งเป็นสิ่งที่หรูหราน้อยกว่า แต่ประโยชน์ในการใช้ไฟฟ้าสูงเช่น เครื่องปรับอากาศ ไม่อาจมีความสำคัญสูงสุดที่ระดับยังชีพ แต่ชาวบ้านรอบนอกเมืองก็จะชอบห้องและบ้านเย็น ช่วยหาฟืนโดยใช้ไฟฟ้าหม้อหุงสามารถเป็นประโยชน์อย่างมาก แต่ต้องใช้พลังค่อนข้างสูงผลผลิต แต่ละเทคโนโลยีมีการเพิ่มไฟ และแบตเตอรี่ความจุมากขึ้น

       บ้านไฟฟ้าระบบกริดที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าในชนบทว่า ตลาดนี้จะเติบโตเป็นหลักผ่านทาง :

1 ) ขายไฟฟ้าขนาดของครอบครัว ให้แก่ผู้บริโภคโดยทั่วไป

2 ) ต้องมีผู้บริหารมืออาชีพแก่การเก็บรักษาดูแลแผงโซล่าเซลล์

       ในตลาดไฟฟ้าของผู้บริโภคในประเทศที่พัฒนาแล้ว  ระบบผลิตไฟฟ้าที่ได้รับการจัดการอย่างมืออาชีพได้มาตรฐาน แม้บ้านพลังงานแสงอาทิตย์แบตเตอรี่ระบบต้องการการบำรุงรักษาและบิตของทักษะทางเทคนิคอย่างชานฉลาด ในขณะที่โมดูลพลังงานแสงอาทิตย์มักจะเชื่อถือได้ และแบตเตอรี่ความยุ่งยากจะลดลงในและต้องการการบำรุงรักษา เทคโนโลยีที่ได้รับในปัจจุบัน แบตเตอรี่ต้องสลับออกมาเป็นระยะ ๆ ต่อไป เพื่อให้ปริมาณที่เพียงพอของไฟฟ้า นอกจากนี้ ในเขตร้อนและเขตร้อนชื้น มีเงื่อนไขย่อยสำหรับอุปกรณ์โลหะ และไฟฟ้า กับมักจะมีระดับความชื้นสูง มรสุมฝนและแมลงชุกชุม

       โรงไฟฟ้าขนาดเล็กจะต้องมีหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งเต็มเวลาช่างเทคนิคที่มีงานก็คือ เพื่อให้การทำงานราบรื่นของและการส่งมอบที่เชื่อถือได้ของพลังงานไฟฟ้า ขนาดของเศรษฐกิจจะยังคงให้ความประหยัดบนพื้นฐานต่อวัตต์ในค่าใช้จ่ายทุน มากกว่าการชดเชยงบประมาณที่ต้องจ่ายเพิ่มการบำรุงรักษาพนักงานมืออาชีพ เทคโนโลยีที่ขยายในด้ายพลังงานต่าง ๆมีข้อดีแล้ว และอาจจะในอนาคตมีข้อดีเพิ่มเติมกว่าขนาดของใช้ในครัวเรือนธนาคารแบตเตอรี่

การที่ประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ช่วยให้ง่ายต่อประโยชน์ใช้สอย ถ้าเป็นมีพื้นที่ที่จำกัดจำเป็นต้องใช้การประยุกต์นำแผงโซล่าเซลล์ไปทำ หน้าต่าง ม่าน สิ่งที่ให้ได้พลังงานไฟฟ้า ที่เป็นนิยมก็คือรูฟท็อป เป็นการติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคา การติดตั้งโซล่าเซลล์ต้องใช้ความชำนาญการในการติดตั้งบนหลังคา แล้วในปัจจุบันนี้ในประทศที่พัฒนาแล้ว ต้องยอมรับกับการต่อสู้กับมลพิษทางสิ่งแวดล้อมและทำให้การเปลี่ยนแปลงในนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม , ยานพาหนะไฟฟ้าโดยทั่วไป รวมทั้งยานพาหนะใช้โซล่าเซลล์ที่เพิ่มขึ้น

โซล่าเซลล์คุณภาพดี ซันเนอร์ยี่

รถยนต์ที่ใช้โซล่าเซลล์?

รถยนต์ใช้โซล่าเซลล์ :  ยานพาหนะโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือเพียงแค่สร้างและเก็บไฮโดรเจนสำหรับการเผาไหม้ยังอาจเป็นไปได้ในอนาคต แต่คำปกติบางเซลล์แสงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์รถยนต์รถยนต์ไฟฟ้า ยานพาหนะดังกล่าวจะต้องพึ่งแบตเตอรี่ขนาดใหญ่สำหรับการจัดเก็บ แต่ชาร์จอินรุ่นฟอสซิลจะให้ความน่าเชื่อถือ และช่วงอีกต่อไป

ประวัติศาสตร์การพัฒนาของยานพาหนะไฟฟ้า

เทคโนโลยีแรก ก้าวไปสู่การสร้างรถไฟฟ้า เทเคนนิน ในปี ค.ศ. 1827 นักบวชที่ชื่อ อนีออส เจ็ทลิก เมื่อเขาสร้างแรกใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ปีถัดมาเขาก็ใช้ในรถเล็ก

ตัวอย่างเช่น ในยานพาหนะในปัจจุบันคือ โตโยต้า พริอุส นิสสัน ฟอร์ดโฟกัส ไฟฟ้าแบบขดลวด และเชฟโรเลต โวลต์ โตโยต้า รถที่เป็นผู้นำในตลาด EV )

– ข้อดีของรถยนต์ที่ใช้โซล่าเซลล์

ประโยชน์มากมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถยนต์ไฟฟ้า เหล่านี้จะใช้ในรถยนต์ที่ใช้โซล่าเซลล์ที่มีข้อจำกัดน้อย แต่มาเริ่มเห็นข้อดีทั่วไปของรถไฟฟ้า ที่เป็นอิสระจากเชื้อเพลิงรถยนต์ โดยที่ขับเคลื่อนโดยไฟฟ้าที่สามารถเรียกเก็บได้ในบ้าน โดยเฉพาะช่วงกลางคืน และปิดช่วง สาธารณะสถานีชาร์จอยู่ตอนนี้ขึ้นมาอย่างรวดเร็ว และจะกลายเป็นที่แพร่หลาย เช่น ปั๊มน้ำมัน

1) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: ยานพาหนะไฟฟ้ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ยกเว้นการผลิตและประกอบชิ้นส่วนในการผลิตของตนเอง และนอกจากการผลิตไฟฟ้าสำหรับชาร์จพวกเขา

2) ประสิทธิภาพ: รถยนต์เบนซินเป็นฟุ่มเฟือย ประสิทธิภาพของถังล้อ EV ได้ถึงสามครั้งว่ารถแก๊ส ล้อดีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน แต่ก็ยังคงดีกว่า Regenerative เบรกให้พลังงานจลน์ของรถจะถูกแปลงกลับใช้พลังงานเพิ่มเติม ปรับปรุงประสิทธิภาพ

3) ประหยัด: ค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับต้นทุนของการไฟฟ้าถูกซื้อ แต่จะต่ำกว่าเบนซิน

4) แรงจูงใจของรัฐบาล: รัฐบาลในหลายประเทศจะเสนอสิ่งจูงใจในการซื้อรถไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่สะอาด จีนเป็นตัวอย่าง หนัก การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้รถไฟฟ้า.

5) ความนิยม: ยานพาหนะไฟฟ้าจะกลายเป็นที่นิยมมากขึ้นและเป็นสัญลักษณ์

6) ความปลอดภัย: ไม่มีเชื้อเพลิงที่ติดไฟ, ยานพาหนะไฟฟ้าเป็นปลอดภัยแม้ในกรณีของการเกิดอุบัติเหตุ แม้เบรกสามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ และฟื้นฟูสุขภาพ. ปัญหาเดียวคือเรื่องแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนซึ่งสามารถระเบิดได้ในสถานการณ์ที่หายาก ผู้ผลิตที่คาดว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย UNECE 100 EV

7) ค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ: การปรับปรุงในเทคโนโลยี, ตัวเลข, การผลิตมากขึ้นรัฐบาลบริเวณ ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดทำงานร่วมกันเพื่อให้ต้นทุนที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับวงจรชีวิตของวี

8) การบำรุงรักษาต่ำ: ยานพาหนะไฟฟ้ามีความน่าเชื่อถือมากและต้องบำรุงรักษาน้อยกว่าเครื่องยนต์เบนซิน ที่ซับซ้อน ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและยังลดลงเสียก่อน

9) ลดเสียงรบกวน: รถยนต์ไฟฟ้าจะเงียบกว่า เพราะเพียงการย้ายส่วนหนึ่งในไดรฟ์มอเตอร์ อย่างไรก็ตาม เสียงต่ำที่มีความกังวลเป็นคนเดินเท้าด้วยทางสายตาอาจจะเสี่ยง บางเทียมเสียงอาจจะเพิ่มที่ความเร็วต่ำเพื่อแก้ไขปัญหานี้

10) สูงกว่าอัตราเร่ง: ให้พลังเหมือนกัน รถไฟฟ้า เบา มีแรงเฉื่อยน้อยกว่า ดังนั้นการเร่งที่ดีขึ้น เช่น โมเดล Tesla S อ้างว่า 0 ถึง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใน 3 วินาที

11) พลังงานความยืดหยุ่น: ไฟฟ้าจะสามารถใช้ได้จากหมายเลขของแหล่งสำรอง

– ข้อจำกัดของรถยนต์ที่ใช้โซล่าเซลล์

ข้อจำกัดหลักของรถยนต์ที่ใช้โซล่าเซลล์ที่มีราคาเริ่มต้นสูง และช่วงที่จำกัด ระหว่างค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตามข้อจำกัดเหล่านี้ของ รถยนต์ที่ใช้โซล่าเซลล์มีการค่อยๆเอาชนะเป็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ต้นทุนลดลง และปริมาณการขายเพิ่มขึ้น ข้อแม้ว่าต้องมาตรการใหม่รองรับรถยนต์ที่ใช้โซล่าเซลล์สามารถรับพลังจากดวงอาทิตย์ได้ และสามารถเก็บพลังงานส่วนเกิน ถ้าใช้ได้ แต่พวกเขาต้องพึ่งพาพลังงานที่เก็บไว้เมื่อแสงแดดไม่สามารถใช้ได้ รถยนต์ที่ใช้โซล่าเซลล์จะต้องพิเศษ เพรียวเรียวลมเพื่อหลีกเลี่ยงแรงเสียดทานอากาศพลศาสตร์จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์  ในรถยนต์แบบใช้ความร้อนพลังงานความร้อนโดยสารเมื่อจำเป็น เครื่องยนต์ขับเคลื่อน ระบบเครื่องปรับอากาศ จะช่วยให้ความเย็นในวันฤดูร้อนที่ร้อน ความร้อนและการละลายน้ำแข็งในรถไฟฟ้า จะมีไฟฟ้าส่วนใหญ่ แต่รวมกับแบตเตอรี่และมอเตอร์การจัดการอุณหภูมิ แนวทางที่เป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่และมอเตอร์ พลังงานความร้อนที่ใช้เพื่อให้ส่วนของห้องโดยสารร้อน นี้จะยืดอายุแบตเตอรี่ ปั๊มความร้อนสามารถใช้ทั้งความร้อนและความเย็นได้ตามที่ต้องการฉนวนกันความร้อนห้องโดยสารมีการปรับปรุงในรูปแบบใหม่

ศักยภาพและโอกาสในการติดตั้งโซล่าเซลล์แบบออฟกริด(off-grid)

 

              คนมากกว่าสองพันล้านคนที่ไม่สามารถเข้าถึงพลังงานไฟฟ้า ที่มีการจำกัดความเป็นไปได้ของการสื่อสาร การศึกษารวมทั้งคุณภาพของการดูแลสุขภาพ โอกาสทางธุรกิจ การพัฒนาทางเศรษฐกิจและกระตุ้นให้เกิดการแพร่กระจายของโรค จากมุมมองนี้ความสำเร็จของการใช้พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบที่ควรจะติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริด(off-grid)หรือระบบปิด ที่ใช้แบตเตอรี่ในการสำรองไฟฟ้า

               ในปีล่าสุด ระบบโซล่าเซลล์ ที่ทำงานอย่างอิสระจากการเชื่อมต่อเข้าเครือข่ายของการไฟฟ้าใช้เพียงแค่แบตเตอรี่ เรียกว่า โซล่าเซลล์แบบออฟกริด ( PV ) ที่ระบบมีมากขึ้นกลายเป็นประเด็นร้อนที่สุดในอุตสาหกรรมโซล่าเซลล์และเป็นสาเหตุหลักที่สำคัญของไฟฟ้ามาก ในประเทศที่เป็นเศรษฐกิจเกิดใหม่ เช่น อินเดีย และบราซิล ระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริด(off-grid) ถือว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากและยั่งยืน เพื่อให้เกิดความสะอาดและสะดวกในกับครัวเรือนในชนบทที่ห่างไกลและชาติใดที่สามารถหากำไรจากแสงดวงอาทิตย์ดี การพิจารณาเหล่านี้ไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น แต่ยังไม่มีความปลอดภัยและการอ้างอิงที่ได้รับจากงานน้ำมันและก๊าซที่ขับเคลื่อนพืชเป็นดินแดนกว้างใหญ่และความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ของประเทศเหล่านี้ที่ซับซ้อน นอกจากนี้ความเข้มแสงแดดรังสีของหลายประเทศในซีกโลกใต้มีมากมาย แต่ใช้เพียงเล็กน้อยที่อาจเกิดขึ้น

              นอกจากเรื่องของศักยภาพของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  จะไม่เพียงพอแต่สามารถใช้ในชนบทและในพื้นที่เมืองหลวงของอุตสาหกรรมและการพัฒนาประเทศด้วย ระบบออฟกริดในเการติดตั้งไฟฟ้าราคาถูกลง  นอกจากนี้ยังอาจใช้เป็นระบบสำรองไฟฟ้าในยามที่จำเป็น สำหรับโรงพยาบาลหรือเซิร์ฟเวอร์ชาติของประเทศใดๆ และโซล่าเซลล์แบบออฟ กริด

               หนึ่งของประเทศที่ค้าน้ำมันของโลกที่ร่ำรวยที่สุดในซาอุดีอาระเบีย ได้ในช่วงต้นทศวรรษนี้ได้ประกาศว่าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นกลยุทธ์ที่ส่งให้เป็นผู้ส่งออกชั้นนำในอนาคต ทั้งเรื่องของน้ำมันและไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กลยุทธ์นี้เป็นการเพิ่มของนโยบายด้านพลังงานของลูกค้าจำนวนมากในยุโรป อเมริกา และเอเชีย ที่แสวงหาทางออกของการพึ่งพาน้ำมันเพียงอย่างเดียว

                ส่วนในระเทศอินเดีย คนกว่า 400 ล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของประชากรอินเดีย ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง ทรัพยากรด้านพลังงานธรรมชาติที่หายากของนอกเหนือจากถ่านหินที่ดียังมีแสงดวงอาทิตย์ ระบบสายส่งไฟฟ้ายังช้า โดยเฉพาะในภาคเหนือของอินเดีย และสูงอัตราการกระจายตัวของอินเดียครัวเรือนทั่วประเทศธรรมดาและพื้นที่ภูเขา

 

 

อุปสรรคจากระบบโซล่าเซลล์

แต่อุปสรรคอีกมากมายของนักลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐที่มีศักยภาพและผู้ประกอบการส่วนใหญ่ : ผู้ที่มีความสามารถทางการเงินที่ยังจำกัดของผู้ที่ยังขาดการเข้าถึงไฟฟ้าใน กรณีส่วนใหญ่มิใช่อุปสรรคในการนี้ผู้ผลิตโซล่าเซลล์ของประเทศจีนยังระบุระยะของดอกเบี้ยที่มีมากขึ้นและผู้ผลิตที่ผลิตโซล่าเซลล์ที่มีคุณภาพสูงแบตเตอรี่หรือเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าในราคาที่ต่ำมาก ที่สำคัญปัญหาสำหรับผู้ประกอบการพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด และนักลงทุน นอกจากนี้ยังมีไม่บ้างบริษัทผู้ผลิตจีนที่เสนอที่สมบูรณ์และการแก้ปัญหาระบบโซล่าเซลล์คุณภาพดี เพื่อให้องค์ประกอบต้องซื้อทีละชิ้น นี้ไม่ได้เป็นเพียงใช้เวลาและเงินที่ แต่ยังเป็นงานที่เสี่ยง ที่ขายต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ คุณภาพสูง ราคาถูก ระบบจึงสามารถแรกที่สำคัญขั้นตอนต่อธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในตลาดโซล่าเซลล์

 

การติดตั้งโซล่าเซลล์และการประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์

ในปัจจุบันนี้โซล่าเซลล์ในประเทศไทยรับความนิยมมาก เนื่องจากการลงทุนที่คุ้มค่า ทั้งในเรื่องของต้นทุนการผลิตไฟฟ้า หรือการซ่อมบำรุงแผงโซล่าเซลล์ คนไทยเริ่มมีการตื่นตัวของการติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคา ตามสำนักงาน บริษัท มหาลัย และที่อยู่อาศัย เพราะช่วยให้ประหยัดค่าไฟฟ้าเป็นเรื่องจริง ส่วนใหญ่ตามมหาลัยจะใช้ตอนกลางวันเท่านั้น เป็นการง่ายต่อการติดตั้ง แต่การติดตั้งมีอยู่ 3 รูปแบบ คือแบบ on-grid แบบ off-grid และ แบบ hybrid รูปแบบนี้ต่างกันยังไง?

ระบบเปิด(on-grid)

การติดตั้งแบบ on – grid คือ ระบบโซล่าเซลล์ต่อเข้ากับเครือข่ายของการไฟฟ้าโดยตรง หลักการทำงานข้อมันคือการ จ่ายกระแสไฟฟ้าสลับโดยผ่านอินเวอร์เตอร์แบบ on-grid

ข้อดี : สามารถลดค่าไฟฟ้าลงแต่ยังสามารถใช้ไฟฟ้าปริมาณเท่าเดิม

ข้อเสีย : การติดตั้งแบบนี้ต้องได้รับรองจากการไฟฟ้าก่อน ถ้าเป็นฟาร์มโซล่าเซลล์ต้องมีเอกสารรับรองต่างๆไม่สามารถติดตั้งเองได้อย่างแน่นอน

ระบบปิด(off-grid)

การติดตั้งแบบ 0ff – grid คือ ระบบโซล่าเซลล์แบบอิสระ ใช้การสำรองไฟฟ้าในแบตเตอรี่แบบ deep cycle ไม่ได้มีการต่อเครือข่ายของการไฟฟ้าทั้งสิ้น

ข้อดี : ไม่ต้องมีการรับรอง ติดตั้งได้ง่าย สำรองไฟฟ้าไว้ใช้ แล้วในกรณีที่พื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง

ข้อเสีย : หากวันใดที่ไม่มีแสงแดดก็ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้

ระบบไฮบริดจ์(Hybrid)

การติดตั้งแบบ Hybrid  ระบบนี้จะไฟฟ้าเข้า ไฮบริดจ์อินเวอร์เตอร์ (Hybrid-Inverter)เท่านั้น โดยไม่ต่อกับไฟจากการไฟฟ้าโดยตรง จะทำงานโดยมีแบตเตอรี่เป็นตัวที่เก็บสำรองไฟและแผงโซล่าเซลล์สำหรับผลิตไฟฟ้า เพื่อชาร์ตไฟฟ้าลงไปยังแบตเตอรี่ ไฮบริดจ์อินเวอร์เตอร์จะแปลงไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ หรือจากแผงโซล่าเซลล์ เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ

ข้อดี : ลดการสูญเสียของกระแสไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ สามารถทำงานได้ทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืน

ข้อเสีย : ราคาที่ค่อนข้างสูง

ดังนั้น ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนว่าอันไหนจะเหมาะสม การติดตั้งแต่และแบบก็มีข้อดีข้อเสียที่แต่ต่างกัน

แผงโซล่าเซลล์คุณภาพดี ซันเนอร์ยี่

หากพูดถึงโซล่าเซลล์ ก็คงนึกถึงแผงที่เป็น สี่เหลี่ยมผืนผ้า สีเหลืองจัตุรัส แล้วก็แบน รู้หรือไม่ว่ายังมีอีกหลายรู้แบบ โซล่าที่โค้งได้ก็ยังมี การใช้งานก็ขึ้นความสร้างสรรค์ของแต่ล่ะบุคคลว่าจะรังสรรค์ผลงานได้เป็นอย่างไร นำไปติดที่เหมาะมีแสงแดดตลอดทั้งได้ ก็เป็นอันเสร็จสิ้น เช่น การติดที่หน้าต่าง บนหลังหลังคาที่โค้ง เป็นต้น

ระบบปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ซันเนอร์ยี่

ต่อไปก็คือการประยุกต์โซล่าเซลล์ที่ ถ้าเป็นเกษตรกรรมก็คงหนีไม่พ้นการใช้ปั๊มน้ำในการนำน้ำมาใช้ประโยชน์ สมัยก่อนที่มีการตักแล้วนำน้ำไปรดพืชผลทางการเกษตร ให้สัตว์เลี้ยงกินบ้าง สมัยนี้เราก็ใช้ปั๊มในการช่วยให้รวดเร็วขึ้น แต่ปั๊มก็ต้องใช้ไฟฟ้า ถ้าจะใช้เครื่องปั่นไฟฟ้าก็ต้องสิ้นเปลื้องค่าเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่อง ไหนจะค่าซ่อมบำรุงอีก ไม่เห็นความคุ้มค่า ทางออกที่ดีก็คือการติดตั้งระบบปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ เราเสียค่าใช้จ่ายแค่การติดตั้งและอุปกรณ์ของระบบปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ในตอนแรก พอปีถัดไปก็ไม่ต้องจ่ายอะไรอีก เพราะค่าซ่อมบำรุงก็น้อย ส่วนค่าเชื้อเพลิงในการผลิตก็เป็นแสงแดดที่มีอยู่ตามธรรมชาติ คุ้มค่ากว่าเครื่องปั่นไฟฟ้ามากทั้งเรื่องระยะการใช้งานก็ยาวนานและการซ่อมบำรุงอุปกรณ์