ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์

ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ทุกพื้นที่ สามารถติดตั้งด้วยตนเอง
Hot line 061-5455353, 092-2482637
line id: @SUNNERGY

ซันเนอรย์ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์
ผลิต ออกแบบ ติดตั้ง ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ครบวงจร
จัดส่งและติดตั้งทั่วประเทศ 

ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สุดยอดอัจริยะแห่งการเลือกใช้งาน ลงทุนครั้งเดียว สามารถใช้งานได้นาน ด้วยการออกแบบที่ลงตัวที่เลือกใช้เทคโนเลยี่  DSP ที่มีการประมวลผลแบบดิจิตอลในการควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำ ทำให้การทำงานของปั๊มน้ำกินไฟน้อย ทำงานเงียบตลอดทั้งวัน เหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้งานในการสูบน้ำเพื่อการเกษตร  ไร่ ฟาร์ม สวน ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านพักอาศัย รีสอร์ท โรงงาน โรงแรม วัด สำนักปฏิบัติธรรม หรือ จะเป็นการสูบน้ำขึ้นในที่สูง หรือ จะเป็นการส่งน้ำในระยะใกล้หรือไกล 
เลือกใช้ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์  พลังงานสะอาด พลังงานแสงอาทิตย์ ไม่ต้องใช้น้ำมัน ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ค่าไฟ 0 บาท เพิ่มผลผลิตของคนมีแนวคิดทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
ซันเนอร์ยี่ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ จะเน้นการผลิต จัดหา และ ส่งมอบ ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์แบบไม่มีแปรงถ่านเพราะอายุการใช้งานจะยาวนานกว่าปั๊มน้ำโซล่าเซลล์แบบมีแปลงถ่าน 

ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ DC Brushless
ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ โดยซันเนอร์ยี่เทคโนโลยี

ข้อมูลที่จำเป็นการเลือกใช้ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์กรณีที่เป็นบ่อน้ำบาดาล หรือแหล่งน้ำธรรมชาติ

  1. ขนาดความลึกของบ่อน้ำหรือแหล่งน้ำ…กี่เมตร
  2. ขนาดความกว้างของบ่อน้ำ……กี่นิ้ว? 
  3. ระยะที่จะหย่อนปั๊มน้ำลงไป……กี่เมตร?
  4. ระยะส่งน้ำในแนวราบ……กี่เมตร?
  5. ระยะส่งน้ำขึ้นแทงค์…..กี่เมตร?
  6. ขนาดของถังเก็บน้ำ(ถ้ามี)…….กี่ลิตร?
  7. ปริมาณความต้องการน้ำต่อวันกี่ลิตร…..?

ปั๊มน้ำบาดาลโซล่าเซลล์ สามารถใช้ได้ทั้งบ่อน้ำบาดาล น้ำลึก หรือ บ่อแหล่งน้ำธรรมชาติ สามารถทำงานได้จากแผงโซ่ล่าเซลล์ ผ่านกล่องควบคุม แล้งส่งกำลังไปยังปั๊มน้ำบาดาาลโซล่าเซลล์ พลังงานงานแสงอาทิตย์  สามารถต่อเซนเซอร์น้ำเต็มทางด้านแทงค์น้ำได้ และ เซ็นเซอร์น้ำแห้ง ทางด้านบ่อน้ำได้ด้วยเหมือนกัน  นับเป็นความก้าวหน้าทางนวัตกรรมปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ ได้มีการพัฒนาให้ปั๊มน้ำบาดาล สามารถสูบน้ำได้ลึกมากขึ้นกว่าเดิม กินไฟน้อยลงกว่าเดิม ทำให้ต้องใช้แผงโซล่าเซลล์ไม่มากในการนำไปใช้งาน ทำให้ลดต้นทุนในการลงทุนลงไปมาก