solar pumping inverter

อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำ

ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีได้ทำให้การทำงานของเราง่ายและเต็มรูปแบบของความสะดวกสบาย เนื่องจากมันอนุรักษ์พลังงานเป็นไปได้จากแหล่งธรรมชาติเช่นดวงอาทิตย์และน้ำ ตัวอย่างหนึ่งของปรากฏการณ์นี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนที่มีประสิทธิภาพการทำงานของการสูบน้ำของน้ำในความสะดวก

ปั๊มมอเตอร์อินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ปั๊มทำงานโดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ แต่การทำงานเกี่ยวกับพลังงานที่ได้รับจากดวงอาทิตย์ เหล่านี้เป็นเครื่องสูบน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงและในราคาที่ต่ำ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการรวมกลุ่มของปั๊มดีซีและเอซี อินเวอร์เตอร์ปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์เป็นเครื่องมือที่สำคัญในระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ฟังก์ชั่นอิน​​เวอร์เตอร์ไม่รวมแบตเตอรี่นอกเหนือจากการผลิตไฟฟ้าจะถูกแปลงจากกระแสตรงผ่านเซลล์แสงอาทิตย์เป็นพลังงานสำรองในปัจจุบัน

มีทางเลือกต่างๆที่มีอยู่ในอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ที่มี:

  • ขั้นตอนเดียวปั๊ม AC เฟสเดียว AC 220
  • 3 ปั๊มเฟส AC 220 VAC
  • 3 ปั๊มเฟส AC 380 VAC

มันเป็นสิ่งสำคัญที่คุณเลือกอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์เกี่ยวกับขนาดพร้อมกำลังวัตต์หรือแรงม้าของเครื่องสูบน้ำ ปั๊มสามารถเริ่มต้นกับอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ที่จุดเริ่มต้นของการทำงานและสามารถจ่ายกระแสไฟให้สูบน้ำอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบันสามารถใช้ได้อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง ระบบมอเตอร์ไดรฟ์สามารถปั๊มน้ำเพื่อการเกษตร, สวนฟาร์มที่ฟาร์มและประปาหมู่บ้าน ระบบเหล่านี้ยังสามารถนำมาใช้ในการบำบัดน้ำเสีย

Solar pump inverter อินเวอร์เตอร์ขับมอเตอร์ ปั๊มน้ำ ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่

อินเวอร์เตอร์ขับมอเตอร์  ปั๊มน้ำ  solar pump inverter ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่

โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์  solar pump inverter อินเวอร์เตอร์ขับปั๊มน้ำไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ ประสิทธิภาพสูง ราคาโรงงาน พร้อมบริการหลังการขาย

พร้อมออกแบบระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ครบวงจรทั้งปั๊มน้ำดีซีและเอซี

โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ (solar pumping inverter)  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในะระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ โดยทำหน้าที่แปลงไฟฟ้าจากไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้จากแผงโซ่ล่าเซลลล์ไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อจ่ายให้กับปั๊มน้ำชนิดเอซี AC โดยปั๊มน้ำแบบชนิด AC มีทั้งแบบที่เป็น

1.ปั๊มน้ำเอซี AC 220 VAC  single phase เฟสเดียว

2.ปั๊มน้ำเอซี AC 220 VAC 3 Phase  3 เฟส

2.ปั๊มน้ำเอซี AC 380 VAC 3 Phase  3 เฟส

ในการเลือกโซล่าอินเวอร์เตอร์ (solar pumping inverter) ควรเลือกขนาดที่เหมาะสมกับกำลังวัตต์หรือแรงม้าของปั๊มน้ำ เพื่อให้โซล่าอินเวอร์เตอร์สามารถสตาร์ทปั๊มน้ำให้สามารถทำงานได้ในตอนเริ่มต้นการทำงานและสามารถจ่ายไฟให้กับตัวปั๊มน้ำได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

ปัจจุบันมีการนำโซล่าอินเวอร์เตอร์ (solar pumping inverter) มาใช้งานกันอย่างหลากหลาย ทั้งในการขับมอเตอร์  ระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตร  ฟาร์ม  ทำนา ทำสวน ระบบประปาหมู่บ้าน  ระบบสูบน้ำบาดาล   ระบบสูบน้ำด้วยพลังงงานแสงอาทิตย์ขึ้นที่สูง