Solar Rooftop เลือกให้คุ้ม สวยงาม คุ้มค่า เช้ากับบ้านของคุณ

Solar Rooftop เลือกให้คุ้ม สวยงาม คุ้มค่า เข้ากับบ้านของคุณ

ความจริงแล้ว ตั้งแต่อดีตถึงแม้จนถึงทุกวันนี้ก็ตามแต่ โซล่าเซลล์ ก็ยังคงจะมีค่านิยมว่า มีไว้ให้กับบ้านที่ไฟฟ้าและน้ำประปายังเข้าไม่ถึง ด้วยรูปแบบการพึ่งพาตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพิงผู้ใดในการอยู่อาศัย อันจำเป็นต้องใช้พลังงานธรรมชาติอยู่ก่อนอยู่แล้ว แต่การที่โซล่าเซลล์เข้ามาบูมจนกลายเป็นที่นิยมของการสร้างค่านิยมในความอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมไปโดยปริยายนั้น จากความเกี่ยวโยงกันทั้งในทางตรงและทางอ้อมนี้เอง ที่ทำให้การดำเนินการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าตามปกติมาเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถกลายเป็นค่านิยมหนึ่งที่ร่วมสร้างสังคมที่ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนโดยไม่ไปเบียดเบียนซึ่งทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งมีชีวิตชนิดใดก็แล้วแต่ ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลกัน ต้องการซึ่งที่อยู่อาศัยบนโลกของเรา

แต่ข้อดีของ โซล่าเซลล์ นั้นยังไม่จบเพียงเท่านี้ เพราะเราสามารถเลือก ติดตั้งโซล่าเซลล์ ได้ตามความต้องการและปริมาณที่ใช้ บวกกับประเด็นที่สำคัญที่สุดอย่างเงินทุนที่บ้านแต่ละหลังหรือที่อยู่อาศัย อาคาร เพียบพร้อมพอที่จ่ายได้ แม้จะคุ้มค่าจริงอย่างที่ใคร ๆ เข้าใจกันว่าจะทดแทนในส่วนของการใช้งานไฟฟ้าได้จริง ๆ แต่ยังคงเป็นการดำเนินงานที่มีต้นทุนค่อนข้างที่จะสูงอยู่ แต่สำหรับติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน โซล่าเซลล์ที่พักอาศัย บ้านเรือน หรือโซล่าเซลล์บ้านสวนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลการขอต่อไฟฟ้าจากทางส่วนกลาง อาจเป็นการใช้ต้นทุนทางการเงินมหาศาลอย่างที่อาจจะมากเสียยิ่งกว่าการยอมลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์เสียด้วยซ้ำ และสิ่งนี้เองที่ทำให้ โซล่าเซลล์ ได้รับความนิยมพอสมควรทีเดียว

ดังนั้น ก่อนที่จะเลือก แผงโซล่าเซลล์ มาไว้เป็น Solar Rooftop หลังคาผลิตกำลังไฟฟ้าภายในโดยไม่พึ่งพิงระบบซื้อขายภายนอก ที่อาจเทียบเท่ากับการอยู่อาศัยแบบพึ่งพาตัวเองใช้วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากบางสิ่งบางอย่างที่สามารถผลิตได้ด้วยตัวเอง แต่หากเหลือใช้ก็สามารถส่งออกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ตนเองผลิตได้สู่ภายนอก โดยจำเป็นต้องมีพื้นที่เป็นของตัวเองมากอยู่สักหน่อย แต่ข้อดีของการมีพื้นที่ก็ได้เอื้อต่อการสร้างระบบพลังงานด้วยตัวเองได้อีกทางหนึ่งด้วย เพราะจะมีพื้นที่ในการตั้งวาง แผงโซล่าเซลล์ ซึ่งได้เปรียบกว่าบ้านอื่น รวมไปถึงระบบของการผลิตพลังงานในรูปแบบอื่น ๆ ที่อาจจะเตรียมไว้เพื่อสลับการใช้ไฟในกรณีฉุกเฉินได้อีกหนึ่งหนทาง

หลักการ ติดตั้งโซล่าเซลล์ที่พักอาศัย จึงจะขึ้นกับปัจจัยเพียงแค่ไม่กี่อย่างเพื่อที่จะนำมาสร้างเป็นเหตุของปัจจัยที่ทำให้ลงมือ ติดตั้งโซล่าเซลล์ เพื่อเป็นเจ้าของพลังงานตั้งแต่เริ่มต้น ด้วยเหตุผลว่า การติดตั้งหลังคาโซล่าเซลล์ คือการลงทุนที่คุ้มค่าชนิดหนึ่งในบรรดาการลงทุนชนิดไหน ที่เป็นการลงทุนเพื่อการเป็นเจ้าของบ้านสักหลัง

โดยสิ่งที่ต้องคำนึงเป็นพิเศษในการติดตั้งโซล่าเซลล์ เราควรรู้ก่อนว่าจะใช้ไฟฟ้าจำนวนเท่าไหร่ ถึงจะเพียงพอต่อแผงโซล่าเซลล์จำนวนกี่แผงจึงจะสมดุลต่อระบบเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ให้เอื้อต่อความเหมาะสมที่สุดไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำต่อปริมาณงบประมาณของ การติดตั้งโซล่าเซลล์ โดยจะต้องสามารถคำนวณได้ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดใช้พลังงานเท่าใด ตามปริมาณการเปิดใช้จริงของอุปกรณ์ไฟฟ้า และหากเกิดกรณีฉุกเฉินจะมีแหล่งกำเนิดไฟฟ้าจากที่ไหน ทดแทนพลังงานไฟฟ้าจาก แผงโซล่าเซลล์ ร่วมกับเครื่องมือในการสำรองไฟฟ้าเอาไว้ใช้ได้จริง ถ้าไม่ได้ใช้ระบบโซล่าเซลล์แบบจ่ายตรงผ่านอินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์ หรือจะปรับสมดุลของตัวแปลงกระแสไฟให้เข้าได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ส่งตรงลงมาโดยตรงได้หรือไม่ อย่างไร

รูปแบบสำหรับติดตั้งโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์จากแดด

โซล่าเซลล์ระบบอิสระเหมาะสมกับทุกพื้นที่ที่ต้องการอยากใช้ไฟฟ้าแสงอาทิตย์ให้เป็นเอกเทศ โดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพิงจากไฟฟ้าจากแหล่งไหนเลย นอกจากระบบโซล่าเซลล์ Off Grid ซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบที่ครอบคลุมซึ่งการทำงานทุกรูปแบบที่เอื้อต่อ โซล่าเซลล์ ในการซัพพอร์ตพลังงานไฟฟ้าในบ้าน ให้เป็นไปอย่างเต็มรูปแบบมากที่สุด แต่อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายให้กับอุปกรณ์โซลาร์อย่างแบตเตอรี่โซล่าเซลล์ ที่ราคาค่อนข้างสูงมากทีเดียว ทั้งยังดูแลรักษายากจนอาจจะเกิดความสูญเสียพลังงานในรูปความร้อน อันจะกลายเป็นสาเหตุของประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลงได้

แต่ก็จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ Deep Cycle สำหรับ โซล่าเซลล์ โดยเฉพาะด้วย ในการทำหน้าที่เพื่อจัดเก็บพลังงานไว้ใช้ในตอนกลางคืนได้ด้วย ซึ่งควรที่จะต้องแยกแยะให้ออกว่าแบตเตอรี่คืออุปกรณ์โซลาร์สำหรับจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าเพียงเท่านั้น แต่จะไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เหมือนกับตัวแผงโซล่าเซลล์ นอกจากนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะประจุไฟเข้าไปใหม่ (Recharge) หลายครั้งได้ ต้องการการดูแลรักษาที่เฉพาะเจาะจง ทั้งในเรื่องการใช้งานเก็บพลังไฟฟ้า การประจุไฟฟ้า อุณหภูมิความร้อน

               โซล่าเซลล์รูปแบบสมบูรณ์แบบมุ่งเน้นต่อการทำงาน แผงโซล่าเซลล์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด จึงจะทำให้จำเป็นต้องมีอุปกรณ์มาช่วยเสริมเพื่อเพิ่มเติมรูปแบบในการผลิตไฟฟ้าและกักเก็บพลังงานอย่างเต็มรูปแบบ โดยจะมีทั้งไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ และไฟฟ้าจากส่วนภูมิภาคตามแต่ละพื้นที่ให้ยังคงอยู่โดยไม่ตัดออก ถ้าหากตัดไฟฟ้าจากหน่วยงานออกไปโดยทั่วไปแล้ว โซล่าเซลล์ จะไม่ทำงานในช่วงที่ไม่มีแสงแดด ที่ไว้สำผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นแสงในรูปแบบที่มองเห็น หรือแสงน้อยที่มองไม่เห็นแต่ยังคงมีกำลังความร้อนอยู่ภายในตัวที่ โซล่าเซลล์ สามารถกักเก็บเอาไว้ใช้ได้ ดังนั้น โซล่าเซลล์ รูปแบบรับไฟฟ้าแบบ 2 ทาง Hybrid Solar Cell จึงรองรับการทำงานของไฟฟ้าได้ทั้งหมด ประกอบไปด้วยไฟฟ้าที่ต้องจ่ายตังค์ กับไฟฟ้าฟรีจากแสงแดด แต่ข้อดีก็คือสามารถจ่ายไฟฟ้าให้ใช้ในบ้านได้ตลอด 24 ชม.พร้อมกับมีแบตเตอรี่ในการเก็บสำรองไฟได้ ซึ่งนอกจากไฟฟ้าที่ถูกประจุเข้าแบตเตอรี่แล้ว ถ้ามีไฟฟ้าเหลือก็ยังสามารถส่งออกขายต่อไฟฟ้าตามระบบในรูปแบบที่ทางรัฐบาลกำหนด ในอัตรารับซื้อไฟที่เปลี่ยนแปลงตามทิศทางพลังงาน

ส่วนระบบโซล่าเซลล์ ที่ได้รับความนิยมสูงสุดนั้นจะเป็นรูปแบบขั้นพื้นฐานที่ไม่ซับซ้อน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ค่าใช้จ่ายของ การติดตั้งโซล่าเซลล์กับอุปกรณ์พ่วงแผงโซล่าเซลล์ มีอัตราน้อยกว่าระบบโซล่าเซลล์อื่น เพราะใช้อุปกรณ์ไม่เยอะเท่าไหร่นัก ก็สามารถที่จะรันให้การทำงานของแผงดำเนินต่อไปได้ และด้วยการที่ไม่ต้องนำระบบไฟฟ้าเก่าออกอันจะทำให้เกิดความยุ่งยากในการจดแจ้งเพื่อยกเลิกมิตเตอร์ไฟ แต่ก็ยังคงมีเรื่องของการจำหน่ายไฟส่งเข้าสู่สายส่งของทางการที่ต้องดำเนินการขออนุญาตหรืออาจขอจดแจ้งผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพราะระบบนี้จะไม่มีแบตเตอรี่สำรองไฟที่พักอาศัยจึงต้องส่งจ่ายไฟเข้าสายส่ง เพราะถ้าหากไฟเกินก็อาจที่จะเกิดเหตุอันตรายขึ้นมาได้ ถือว่าเป็นรูปแบบหลังคาโซลาร์รูฟท็อป Solar Rooftop ที่มีการออกนโยบายออกมาเพื่อรองรับกับโซลาร์ภาคประชาชนโดยรัฐบาล ที่มุ่งเน้นในจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวคิดพลังงานหมุนเวียนให้กับที่อยู่อาศัย เป็นรูปแบบการใช้พลังงานทดแทนอย่างหนึ่งที่สามารถลดใช้ไฟฟ้า รวมไปถึงค่าใช้จ่ายใช้ไฟปัจจุบันของบ้านให้ลดลงได้อย่างยั่งยืน

นอกจาก โซล่าเซลล์ ระบบช่วยลดค่าไฟทั้งหลายที่สามารถเลือกติดตั้ง หลังคาโซล่าเซลล์ ได้ตามความต้องการไฟฟ้า แผ่นโซลาร์แสงอาทิตย์ยังมีส่วนช่วยในเรื่องของระบบน้ำ เหมาะกับชุมชนห่างไกลที่ยังไม่รองรับระบบน้ำประปาอย่างเต็มรูปแบบ ก็สามารถเลือกติดตั้งระบบโซล่าปั๊ม ในการทำงานของเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ได้ อันจะประกอบไปด้วย ปั๊มน้ำบาดาล ปั๊มน้ำผิวดิน และโซลาร์ปั๊มจากแสงแดด และยังสะดวกแก่การเข้าถึงโซล่าเซลล์ได้อีก ในเรื่องของการติดต่อกับผู้ติดตั้งโซล่าเซลล์ได้ครบวงจรการทำงาน เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผู้ให้บริการติดตั้งโซลาร์ พลังงานแสงอาทิตย์แต่ละเจ้า จะครอบคลุมเอาการทำงานของระบบโซล่าปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์ กับระบบโซลาร์หลังคาบ้าน Solar Rooftop ไว้ด้วยกันเพื่อความสะดวกสบายแก่ผู้ที่สนใจ แล้วยังเหมาะกับการติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน โซล่าเซลล์บ้านสวน หรืองานด้านเกษตรกรรม อันจะทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงได้จากการตัดค่าใช้จ่ายใช้ไฟฟ้าออกไปได้อย่างสิ้นเชิงอีกด้วย

การประยุกต์ใช้ รถยนต์โซล่าเซลล์

การที่ประยุกต์ใช้ รถยนต์โซล่าเซลล์ ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ช่วยให้ง่ายต่อประโยชน์ใช้สอย ถ้าเป็นมีพื้นที่ที่จำกัดจำเป็นต้องใช้การประยุกต์นำแผงโซล่าเซลล์ไปทำ หน้าต่าง ม่าน สิ่งที่ให้ได้พลังงานไฟฟ้า ที่เป็นนิยมก็คือรูฟท็อป เป็นการติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคา การติดตั้งโซล่าเซลล์ต้องใช้ความชำนาญการในการติดตั้งบนหลังคา แล้วในปัจจุบันนี้ในประทศที่พัฒนาแล้ว ต้องยอมรับกับการต่อสู้กับมลพิษทางสิ่งแวดล้อมและทำให้การเปลี่ยนแปลงในนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม , ยานพาหนะไฟฟ้าโดยทั่วไป รวมทั้ง รถยนต์โซล่าเซลล์

รถยนต์โซล่าเซลล์
โซล่าเซลล์คุณภาพดี ซันเนอร์ยี่

รถยนต์ที่ใช้โซล่าเซลล์?

รถยนต์โซล่าเซลล์

รถยนต์ใช้โซล่าเซลล์ :  ยานพาหนะโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือเพียงแค่สร้างและเก็บไฮโดรเจนสำหรับการเผาไหม้ยังอาจเป็นไปได้ในอนาคต แต่คำปกติบางเซลล์แสงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์รถยนต์รถยนต์ไฟฟ้า ยานพาหนะดังกล่าวจะต้องพึ่งแบตเตอรี่ขนาดใหญ่สำหรับการจัดเก็บ แต่ชาร์จอินรุ่นฟอสซิลจะให้ความน่าเชื่อถือ และช่วงอีกต่อไป

ประวัติศาสตร์การพัฒนาของยานพาหนะไฟฟ้า

เทคโนโลยีแรก ก้าวไปสู่การสร้างรถไฟฟ้า เทเคนนิน ในปีค.ศ. 1827 นักบวชที่ชื่อ อนีออส เจ็ทลิก เมื่อเขาสร้างแรกใช้มอเตอร์ไฟฟ้าปีถัดมาเขาก็ใช้ในรถเล็ก

ตัวอย่าง เช่น ในยานพาหนะในปัจจุบันคือ โตโยต้า พริอุส นิสสัน ฟอร์ดโฟกัส ไฟฟ้าแบบขดลวด และเชฟโรเลต โวลต์ โตโยต้า รถที่เป็นผู้นำในตลาด EV )

– ข้อดีของรถยนต์ที่ใช้โซล่าเซลล์

ประโยชน์มากมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถยนต์ไฟฟ้า เหล่านี้จะใช้ในรถยนต์ที่ใช้โซล่าเซลล์ที่มีข้อจำกัดน้อย แต่มาเริ่มเห็นข้อดีทั่วไปของรถไฟฟ้า ที่เป็นอิสระจากเชื้อเพลิงรถยนต์ โดยที่ขับเคลื่อนโดยไฟฟ้าที่สามารถเรียกเก็บได้ในบ้าน โดยเฉพาะช่วงกลางคืน และปิดช่วง สาธารณะสถานีชาร์จอยู่ตอนนี้ขึ้นมาอย่างรวดเร็ว และจะกลายเป็นที่แพร่หลาย เช่น ปั๊มน้ำมัน

1) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: ยานพาหนะไฟฟ้ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ยกเว้นการผลิตและประกอบชิ้นส่วนในการผลิตของตนเอง และนอกจากการผลิตไฟฟ้าสำหรับชาร์จพวกเขา

2) ประสิทธิภาพ: รถยนต์เบนซินเป็นฟุ่มเฟือย ประสิทธิภาพของถังล้อ EV ได้ถึงสามครั้งว่ารถแก๊ส ล้อดีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน แต่ก็ยังคงดีกว่า Regenerative เบรกให้พลังงานจลน์ของรถจะถูกแปลงกลับใช้พลังงานเพิ่มเติม ปรับปรุงประสิทธิภาพ

3) ประหยัด: ค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับต้นทุนของการไฟฟ้าถูกซื้อ แต่จะต่ำกว่าเบนซิน

4) แรงจูงใจของรัฐบาล: รัฐบาลในหลายประเทศจะเสนอสิ่งจูงใจในการซื้อรถไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่สะอาด จีนเป็นตัวอย่าง หนัก การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้รถไฟฟ้า.

5) ความนิยม: ยานพาหนะไฟฟ้าจะกลายเป็นที่นิยมมากขึ้นและเป็นสัญลักษณ์

6) ความปลอดภัย: ไม่มีเชื้อเพลิงที่ติดไฟ, ยานพาหนะไฟฟ้าเป็นปลอดภัยแม้ในกรณีของการเกิดอุบัติเหตุ แม้เบรกสามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ และฟื้นฟูสุขภาพ. ปัญหาเดียวคือเรื่องแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนซึ่งสามารถระเบิดได้ในสถานการณ์ที่หายาก ผู้ผลิตที่คาดว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย UNECE 100 EV

7) ค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ: การปรับปรุงในเทคโนโลยี, ตัวเลข, การผลิตมากขึ้นรัฐบาลบริเวณ ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดทำงานร่วมกันเพื่อให้ต้นทุนที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับวงจรชีวิตของวี

8) การบำรุงรักษาต่ำ: ยานพาหนะไฟฟ้ามีความน่าเชื่อถือมากและต้องบำรุงรักษาน้อยกว่าเครื่องยนต์เบนซิน ที่ซับซ้อน ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและยังลดลงเสียก่อน

9) ลดเสียงรบกวน: รถยนต์ไฟฟ้าจะเงียบกว่า เพราะเพียงการย้ายส่วนหนึ่งในไดรฟ์มอเตอร์ อย่างไรก็ตาม เสียงต่ำที่มีความกังวลเป็นคนเดินเท้าด้วยทางสายตาอาจจะเสี่ยง บางเทียมเสียงอาจจะเพิ่มที่ความเร็วต่ำเพื่อแก้ไขปัญหานี้

10) สูงกว่าอัตราเร่ง: ให้พลังเหมือนกัน รถไฟฟ้า เบา มีแรงเฉื่อยน้อยกว่า ดังนั้นการเร่งที่ดีขึ้น เช่น โมเดล Tesla S อ้างว่า 0 ถึง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใน 3 วินาที

11) พลังงานความยืดหยุ่น: ไฟฟ้าจะสามารถใช้ได้จากหมายเลขของแหล่งสำรอง

– ข้อจำกัดของรถยนต์ที่ใช้โซล่าเซลล์

ข้อจำกัดหลักของรถยนต์ที่ใช้โซล่าเซลล์ที่มีราคาเริ่มต้นสูง และช่วงที่จำกัด ระหว่างค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตามข้อจำกัดเหล่านี้ของรถยนต์ที่ใช้โซล่าเซลล์ มีการค่อย ๆ เอาชนะเป็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ต้นทุนลดลง และปริมาณการขายเพิ่มขึ้น ข้อแม้ว่าต้องมาตรการใหม่รองรับรถยนต์ที่ใช้โซล่าเซลล์ สามารถรับพลังจากดวงอาทิตย์ได้ และสามารถเก็บพลังงานส่วนเกิน ถ้าใช้ได้ แต่พวกเขาต้องพึ่งพาพลังงานที่เก็บไว้เมื่อแสงแดดไม่สามารถใช้ได้ รถยนต์ที่ใช้โซล่าเซลล์จะต้องพิเศษ เพรียวเรียวลมเพื่อหลีกเลี่ยงแรงเสียดทานอากาศพลศาสตร์จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์  ในรถยนต์แบบใช้ความร้อนพลังงานความร้อนโดยสารเมื่อจำเป็น เครื่องยนต์ขับเคลื่อน ระบบเครื่องปรับอากาศ จะช่วยให้ความเย็นในวันฤดูร้อนที่ร้อน ความร้อนและการละลายน้ำแข็งในรถไฟฟ้า จะมีไฟฟ้าส่วนใหญ่ แต่รวมกับแบตเตอรี่และมอเตอร์การจัดการอุณหภูมิ แนวทางที่เป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่และมอเตอร์ พลังงานความร้อนที่ใช้เพื่อให้ส่วนของห้องโดยสารร้อน นี้จะยืดอายุแบตเตอรี่ปั๊มความร้อนสามารถใช้ทั้งความร้อนและความเย็นได้ตามที่ต้องการฉนวนกันความร้อนห้องโดยสารมีการปรับปรุงในรูปแบบใหม่

เซลล์ แสงอาทิตย์ หรือโซลาร์ เซลล์ (Solar Cell) เป็นสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงาน ไฟฟ้าได้โดยตรง เซลล์แสงอาทิตย์ทำมาจากสารกึ่งตัวนำ ซึ่งดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยไฟฟ้าที่ได้จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง

โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์
โครงสร้างที่นิยมมากที่สุด ได้แก่ รอยต่อพีเอ็นของสารกึ่งตัวนำ สารกึ่งตัวนำที่ราคาถูกที่สุดและมีมากที่สุดบนโลก คือ ซิลิคอน จึงถูกนำมาสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ โดยนำซิลิคอนมาถลุง และผ่านขั้นตอนการทำให้บริสุทธิ์ จนกระทั่งทำให้เป็นผลึก จากนั้นนำมาผ่านกระบวนการแพร่ซึมสารเจือปนเพื่อสร้างรอยต่อพีเอ็น โดยเมื่อเติมสารเจือฟอสฟอรัส จะเป็นสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น (เพราะนำไฟฟ้าด้วยอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุลบ) และเมื่อเติมสารเจือโบรอน จะเป็นสารกึ่งตัวนำชนิดพี (เพราะนำไฟฟ้าด้วยโฮลซึ่งมีประจุบวก) ดังนั้น เมื่อนำสารกึ่งตัวนำชนิดพีและเอ็นมาต่อกัน จะเกิดรอยต่อพีเอ็นขึ้น โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอน อาจมีรูปร่างเป็นแผ่นวงกลมหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส ความหนา 200-400 ไมครอน (0.2-0.4 มม.) ผิวด้านรับแสงจะมีชั้นแพร่ซึมที่มีการนำไฟฟ้า ขั้วไฟฟ้าด้านหน้าที่รับแสงจะมีลักษณะคล้ายก้างปลาเพื่อให้ได้พื้นที่รับแสงมากที่สุด ส่วนขั้วไฟฟ้าด้านหลังเป็นขั้วโลหะเต็มพื้นผิว

หลักการทำงานทั่วไปของเซลล์แสงอาทิตย์

  การทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นขบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นกระแสไฟฟ้าได้โดยตรง โดยเมื่อแสงซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและมีพลังงานกระทบกับสารกึ่งตัวนำ จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานระหว่างกัน พลังงานจากแสงจะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้า (อิเลคตรอน) ขึ้นในสารกึ่งตัวนำจึงสามารถต่อกระแสไฟฟ้าดังกล่าวไปใช้งานได้ เมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์ จะเกิดการสร้างพาหะนำไฟฟ้าประจุลบและบวกขึ้น ได้แก่ อิเล็กตรอนและ โฮล โครงสร้างรอยต่อพีเอ็นจะทำหน้าที่สร้างสนามไฟฟ้าภายในเซลล์ เพื่อแยกพาหะนำไฟฟ้าชนิดอิเล็กตรอนไปที่ขั้วลบ และพาหะนำไฟฟ้าชนิดโฮลไปที่ขั้วบวก (ปกติที่ฐานจะใช้สารกึ่งตัวนำชนิดพี ขั้วไฟฟ้าด้านหลังจึงเป็นขั้วบวก ส่วนด้านรับแสงใช้สารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น ขั้วไฟฟ้าจึงเป็นขั้วลบ) ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าแบบกระแสตรงที่ขั้วไฟฟ้าทั้งสอง เมื่อต่อให้ครบวงจรไฟฟ้าจะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลขึ้น

ลักษณะเด่นของเซลล์แสงอาทิตย์

ช่วยลดปัญหาการสะสมของก๊าซต่างๆ ในบรรยากาศ เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์, ซัลเฟอร์ไดออกไซด์, ไฮโดรคาร์บอน และก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ฯลฯ ซึ่งเป็นผลจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจำพวกน้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก ทำให้โลกร้อนขึ้น เกิดฝนกรด และอากาศเป็นพิษ ฯลฯ